Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 7, pp 54–54 | Cite as

1046 Paramedische Zorg Afhankelijk Van Patiënt Én Verpleeghuis

Article
  • 10 Downloads

Samenvatting

Of verpleeghuisbewoners fysiotherapeutische of diëtistische zorg krijgen, hangt niet alleen af van wat zij mankeren, maar ook van in welk verpleeghuis zij opgenomen zijn. Hoe meer fysiotherapeuten er aan een verpleeghuis verbonden zijn, hoe meer bewoners er fysiotherapeutische zorg krijgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations