Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 7, pp 35–36 | Cite as

1025 Zn Levert Modelpolissen Zvw Op

► Verzekeringen
  • 3 Downloads

Samenvatting

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in overleg met het Ministerie van VWS en het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) twee modelpolissen opgesteld voor de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations