Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 7, pp 27–31 | Cite as

1020 Uitspraken Beroepscommissie Wtz

► Jurisprudentie

Samenvatting

Eiser werd in 2002 geconfronteerd met plotseling dubbelzien ten gevolge van een verlamming van een linkeroogspier. Operatief ingrijpen was niet mogelijk. Eiser heeft daarop twee brillen aangeschaft, voorzien van prismaglazen. Eiser kan zich niet verenigen met de door verzekeraar verstrekte vergoeding, waardoor ruim 450 euro voor zijn rekening is gebleven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations