Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 7, pp 24–25 | Cite as

1015 LHV Tekent Bezwaar Aan Bij Nma Over Contractering

Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is namens een Gelderse huisarts een bezwaarprocedure begonnen bij Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over het toezenden van standaardcontracten door verzekeraars.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations