Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 7, pp 21–23 | Cite as

1010 Beoordeling Modelovereenkomsten Nieuwe Taak Ctz

Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

Op 1 januari 2006 treedt de Zorgverzekeringswet (ZVW) in werking. Een belangrijke verandering is dat zorgverzekeraars met verzekerden zorgverzekeringen moeten afsluiten die zijn gebaseerd op zogenoemde modelovereenkomsten. Het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) beoordeelt of deze modelovereenkomsten voldoen aan de in de ZVW gestelde eisen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations