Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 6, pp 89–89 | Cite as

927 Zorgverzekeraars Financieren Kwaliteitsbeleid Verloskunde

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft ingestemd met de financiering van het kwaliteitsbeleid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) via premiefinanciering. De financiële ondersteuning zal op dezelfde wijze worden uitgevoerd als de financiering door zorgverzekeraars van het kwaliteitsbeleid huisartsgeneeskunde van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations