Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 6, pp 82–82 | Cite as

918 Salarisregeling ‘Simons Ii’ Wordt Bijgesteld

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

De salarisregeling van de vereniging van toezichthouders in de zorg NVTZ (‘Simons II’) wordt bijgesteld. Dat moet voorkomen dat zorgdirecteuren van kleine zorginstellingen een enorme inkomenssprong maken. Dit heeft de ledenvergadering van de NVTZ onlangs beslist.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations