Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 6, pp 77–78 | Cite as

909 Dure Geneesmiddelen

Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

Nu de regeling dure geneesmiddelen voor ziekenhuizen ruim drie jaar van kracht is, worden de voor- en nadelen van de regeling steeds duidelijker.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations