Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 6, pp 71–72 | Cite as

899 Jaarverslag CGR Duidelijk Over Relatie Artsen En Apothekers

►Farmaceutische Industrie
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het onlangs verschenen jaarverslag 2004 van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) bevat belangrijke informatie over veranderingen in de opgestelde normen en richtlijnen op het gebied van reclame voor geneesmiddelen. Zo heeft de CGR onder andere de regels aangescherpt rondom het aanbieden van geschenken en vergoeden van reizen naar het buitenland door de farmaceutische industrie aan artsen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations