Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 6, pp 65–66 | Cite as

890 Rvz: Verpleeghuizen Hebben Kwaliteit Verwaarloosd

Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

Raad voor Volksgezondheid & Zorg (RVZ) heeft forse kritiek op de verpleeghuissector. De Raad vindt dat de sector erg laat komt met het in juni 2005 verschenen kwaliteitsdocument Op weg naar normen voor Verantwoorde zorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations