Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 6, pp 61–62 | Cite as

885 Apotheker Geen Invloed Op Voorschrijfgedrag Huisartsen

►Apothekers
  • 2 Downloads

Samenvatting

Apothekers hebben geen meetbare invloed op de kwaliteit van voorschrijven door huisartsen. Artsenbezoekers blijken een negatieve invloed te hebben op het voorschrijfgedrag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations