Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 6, pp 58–58 | Cite as

880 Vogelaar Presenteert Eindvoorstel Huisartsenconflict

►Zorg/►Huisartsen
  • 2 Downloads

Samenvatting

Onderhandelaar Ella Vogelaar heeft het eindvoorstel gepresenteerd in het slepende huisartsenconflict. Harde kern van het voorstel is dat geen sprake meer is van negentig miljoen euro (later € 138 miljoen) die uit het huisartsenkader zou worden gehaald en die huisartsen via onderhandelingen met verzekeraars terug konden verdienen. In plaats daarvan is onder andere het consulttarief op negen euro gesteld (was € 7,00) en gaat het inschrijftarief per ingeschreven patiënt naar 52 euro (was in de oude plannen € 45,00).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations