Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 6, pp 52–52 | Cite as

871 Verzekeraars Strijden Om Ambtenarenpolis

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

De particuliere zorgverzekeraars azen op de lucratieve ambtenarenpolissen die nu nog zijn ondergebracht bij onder meer IZA en IZZ.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations