Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 6, pp 49–49 | Cite as

866 Gerechtshof Te Arnhem Doet Uitspraak In De Zaak Rivierenland

► Jurisprudentie

Samenvatting

Het Gerechtshof in Arnhem heeft vonnis gewezen in de zaak die in hoger beroep door Parkeermanagement Nederland (PMN) tegen het ziekenhuis Rivierenland in Tiel was aangespannen. PMN is door het Hof niet ontvankelijk verklaard in haar vorderingen en is veroordeeld in de proceskosten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations