Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 6, pp 36–36 | Cite as

847 Advies Rmo ‘Lokalisering Van Maatschappelijke Ondersteuning’

Article
  • 11 Downloads

Samenvatting

Voor het welslagen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is het van belang dat het Rijk zich een andere rol aanmeet dan het gewend is. Minder dirigeren en controleren en meer stimuleren. De aanstelling van zogeheten change agents kan daarbij helpen. Uitgangspunt moet blijven dat problemen met de WMO op het lokale vlak worden opgelost. Ze mogen niet als vanzelf weer leiden tot centrale maatregelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations