Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 6, pp 27–29 | Cite as

842 Eerste Kamer Stemt In Met Zorgverzekeringswet

► Stelsel/► Algemeen

Samenvatting

De Eerste Kamer heeft op 14 juni 2005 in meerderheid ingestemd met de Zorgverzekeringswet die door Minister Hoogervorst van VWS was ingediend bij het parlement. Ook de Wet op de zorgtoeslag is aangenomen. Het kabinet is voornemens de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 in te laten gaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations