Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 5, pp 109–109 | Cite as

822 Geïnformeerde Mensen Meer Tevreden Over Behandeling

> Patiëntenbeleid
Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

In de gezondheidszorg ontbreekt het vaak aan juiste informatie waardoor mensen niet in staat zijn om een weloverwogen keuze te maken. Dit stelde Theresa Marteau in haar inaugurale rede op 19 mei jl. Een geïnformeerde keuze leidt vaker tot betere (algemene) uitkomsten. Mensen zijn zo namelijk meer tevreden, minder angstig en hebben minder spijt van hun beslissingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations