Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 5, pp 105–105 | Cite as

817 Waarschuwing Na Schenden Beroepsgeheim

Article
  • 33 Downloads

Samenvatting

Een psychiatrisch verpleegkundige, in dienst van de stichting Adhesie in Deventer, heeft een waarschuwing gekregen van het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle. De man had zijn beroepsgeheim geschonden door tegenover een schoonzus van een cliënte uitlatingen te doen over het vermoeden van incest door een ander familielid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations