Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 5, pp 99–99 | Cite as

812 Één Embryo Bij Ivf Beter En Goedkoper

> Beroepsuitoefening

Samenvatting

Het terugplaatsen van slechts één embryo bij IVF is kostenbesparend, zonder dat de kans op een zwangerschap kleiner wordt. Eén van de ernstigste complicaties van IVF, een meerling-zwangerschap, wordt hiermee voorkomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations