Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 5, pp 81–82 | Cite as

788 Gebruik Van Antibiotica Laagste In Europa

Article

Samenvatting

Het gebruik van antibiotica in de eerstelijnsgezondheidszorg in Nederland is stabiel laag: het ligt rond tien gestandaardiseerde dagdoseringen per duizend inwoners. Dat betekent dat gemiddeld één procent van de Nederlandse bevolking een antibioticum gebruikt. Nederland heeft daarmee het laagste gebruik buiten het ziekenhuis van alle Europese landen. Toch is er ook in Nederland een toename van de resistentie van bepaalde bacteriën tegen een aantal antibiotica.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations