Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 5, pp 77–78 | Cite as

783 Advocaat: Ziekenhuizen Zijn Geen Staatsbezit

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Wanneer een ziekenhuis onroerend goed verkoopt, hoeft het de opbrengsten niet terug te laten vloeien in de staatskas. Anders dan soms gedacht, zijn ziekenhuizen geen staatsbezit, maar eigendom van particuliere instellingen. Aldus advocaat gezondheidsrecht mr. drs. Klaas Meersma in het Financieele Dagblad.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations