Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 5, pp 48–54 | Cite as

758 Uitspraken Beroepscommissie Wtz

Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

Eiser is met ingang van 4 november 2004 bij verzekeraar verzekerd op basis van de standaardpakketpolis, echter met een op grond van artikel 7, tweede lid van de WTZ 1998 berekende premietoeslag van honderd procent. Eiser kan zich daarmede niet verenigen en vordert dat de bedoelde toeslag vervalt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations