Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 5, pp 46–47 | Cite as

753 Begeleiding Van Ouders In Verband Met Gedragsproblemen Kind Valt Onder Jeugdzorg

Article
  • 28 Downloads

Samenvatting

Het College voor zorgverzekeringen adviseerde 22 februari 2005, onder nummer 24097524, in een geschil over de aard en omvang van de geïndiceerde zorg (OB-algemeen, klasse 5). Verzekerde is een zesjarig jongetje met gedragstoornissen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations