Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 5, pp 44–44 | Cite as

748 BeëIndiging Vergoeding Kosten Ziekenvervoer; Geen Onbillijke Hardheid

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De sector bestuursrecht van de rechtbank Arnhem wees op 8 december 2004, onder nummer AWB 0412580, vonnis in een geschil tussen een verzekerde en diens ziekenfonds over de weigering verzekerde in aanmerking te laten komen voor een vergoeding van ziekenvervoer op grond van de Regeling ziekenvervoer Ziekenfondswet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations