Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 5, pp 33–33 | Cite as

Stelsel

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

Het aantal uitvoerings- en toezichtsorganen in de gezondheidszorg wordt verminderd. Ook zullen hun taken veranderen. Dit is nodig vanwege de hervormingen in het zorgstelsel waarbij de overheid meer terugtreedt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations