Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 5, pp 24–25 | Cite as

725 Aegon-Rapport: Meer Rekenschap En Transparantie In De Zorg

Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

De rechten en plichten van de klant moeten in de Nederlandse zorgsector duidelijker worden benoemd. Tegelijkertijd moet de zorgsector meer vrijheid én verantwoordelijkheid krijgen en moet het toezicht op de zorg worden gestroomlijnd. Hierdoor zal de klant centraal komen te staan in de zorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations