Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 4, pp 174–174 | Cite as

719 Het Organiseren Van De Gezondheidsbevordering

Article
  • 27 Downloads

Samenvatting

Projecten die worden opgezet ter bevordering van de gezondheid zijn nogal eens gedoemd te mislukken. Er kan prachtig onderzoek zijn, in samenspraak met de praktijk. Maar onder druk van de politiek kan de praktijk een andere richting worden opgeduwd, waardoor het bewuste onderzoek gaat zweven. De Haes en Saan beschrijven in dit boek de uitkomsten van vier conferenties over de beste manier om onderzoek, beleid en praktijk met elkaar in evenwicht te brengen en hoe het effect van gezondheidsbevordering te vergroten is. Ze stellen dat nu te weinig wordt onderzocht waarom, hoe en wanneer iets wel of niet werkt als het gaat om gezondheidsbevordering. Daarom komen ze met een model waarin naast kennis ontwikkelen en kennis wegen, kennis delen en kennis gebruiken de centrale gegevens zijn. En voor deze cyclus moet de tijd worden genomen: Beter één goed doordacht en goed uitgewerkt project dan veel kleine, slecht geëvalueerde projecten (bron: Stcrt.).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations