Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 4, pp 137–138 | Cite as

681 Zelfmoordpoging PatiËNt, Aansprakelijkheid Ziekenhuis

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Een man wordt na een zelfmoordpoging opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Eerst verblijft hij op een gesloten, later op een open afdeling. Na een verlof deelt zijn moeder aan het verpleegkundig personeel mee dat het niet goed met hem gaat. De volgende ochtend vertelt ook de man aan het verpleegkundig personeel dat het slecht met hem gaat en dat hij terug wil naar de gesloten afdeling, hetgeen hij overigens al twee keer eerder heeft aangegeven. Het personeel zegt toe zijn behandelaar direct bij binnenkomst te vragen zich terstond bij de man te vervoegen. Zover komt het echter niet: de man loopt weg en springt voor de metro met ernstig letsel tot gevolg. Hij dagvaardt het ziekenhuis tot schadevergoeding.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations