Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 4, pp 135–136 | Cite as

677 Beroepsfout Arts Bij Inbrengen Anticonceptiemiddel

> Tuchtrecht En Aansprakelijkheid
  • 1 Downloads

Samenvatting

Een vrouw verzoekt haar huisarts in haar bovenarm een implantaat met een langwerkend anticonceptiemiddel in te brengen, waaraan deze gehoor geeft. Op enig moment blijkt de vrouw evenwel toch zwanger te zijn. Zij en haar partner stellen de huisarts aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden schade in verband met de zwangerschap en de latere geboorte van hun kind.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations