Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 4, pp 125–126 | Cite as

663 Onderhandeling CAO V&V Opgeschort

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Eind april zijn de CAO-onderhandelingen voor verpleeg- en verzorgingshuizen na drie dagen onderhandelen geschorst. Op 26 mei zijn de onderhandelingen weer voortgezet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations