Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 4, pp 80–80 | Cite as

604 Hoogervorst: Premiegeld Niet Oormerken

Article

Samenvatting

Minister Hoogervorst voelt niets voor de aanbeveling van de Tijdelijke Commissie Onderzoek Zorguitgaven (commissie-Mosterd) om delen van de premiegeldstroom te oormerken voor het realiseren van specifieke doelstellingen in de gezondheidszorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations