Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 4, pp 75–76 | Cite as

599 Tegen Budgetbeslissingen Stond Een Met Voldoende Waarborgen Omklede Rechtsgang Open

Article

Samenvatting

De Hoge Raad wees op 17 december 2004, onder nummer C03/165HR JMH/AT, een arrest in een geschil tussen het ziekenfonds OZB tegen de Staat der Nederlanden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations