Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 4, pp 73–73 | Cite as

594 Behandeling Met Oncovax Geen Rationele Farmacotherapie

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het Gerechtshof Amsterdam wees op 30 december 2004, onder nummer 1801/04 SKG een arrest in een geschil tussen een geneesmiddelenfabrikant en het College voor zorgverzekeringen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations