Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 4, pp 70–70 | Cite as

587 Verwijdering Borstprotheses Kan Leiden Tot Verminking En Tot Aanspraak Op Vervangende Rotheses

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De Centrale Raad van Beroep deed op 8 december 2004, onder nummer 02/1997 ZFW uitspraak in een geschil tussen een verzekerde en haar ziekenfonds over de weigering om toestemming te verlenen tot het aanbrengen van nieuwe borstprotheses.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations