Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 4, pp 57–58 | Cite as

578 Zorgkosten Zfw Over 2004 In Hoge Mate Rechtmatig

Article

Samenvatting

Op het punt van de zorgkosten voldoen twintig van de 22 zorgverzekeraars aan de gestelde rechtmatigheidseisen. Tot deze voorlopige conclusie komt het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) op basis van de jaarverslagen van de zorgverzekeraars over de uitvoering van de Ziekenfondswet (ZFW) in 2004.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations