Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 4, pp 40–41 | Cite as

566 Zorgverzekeraars Vorderen 4,4 Miljoen Euro Aan Onjuiste Declaraties Terug

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

In 2004 hebben zorgverzekeraars ruim 2600 gevallen van fraude met zorgverzekeringen onderzocht. Dit is bijna veertig procent meer dan in 2003. In totaal werd een bedrag van 4,4 miljoen euro aan onterechte declaraties teruggevorderd. In 93 procent van de vastgestelde fraudegevallen zijn sancties opgelegd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations