Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 4, pp 21–22 | Cite as

546 Jaarverslag 2004 Directie Wetgeving En Juridische Zaken Ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn En Sport

Article
  • 6 Downloads

Samenvatting

Het jaar 2004 kan getypeerd worden als een markant wetgevingsjaar voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat schrijft de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie in haar recent verschenen jaarverslag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations