Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 193–193 | Cite as

513 Uitbreiding Alternatieve Verzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Particuliere verzekeraars hebben op verzoek van Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd dat er behalve ondernemers met een verhoogd gezondheidsrisico nog meer moeilijk verzekerbare zelfstandigen gebruik kunnen maken van de alternatieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations