Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 179–180 | Cite as

493 Belangenorganisaties: Wet Bopz Dringend Aan Vervanging Toe

► Psychiatrie
  • 17 Downloads

Samenvatting

De Wet BOPZ, die de gedwongen opname en behandeling van mensen met een psychische stoornis regelt, zorgt er in de praktijk voor dat veel van deze mensen verkommeren. Een nieuwe wet is daarom noodzakelijk. Reparatie van de huidige wet, zoals Minister Hoogervorst voorstelt, mag niet meer zijn dan een tussenoplossing. Dat is de boodschap van een manifest dat acht belangenorganisaties op 17 maart aan de vaste commissie voor VWS aanboden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations