Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 161–162 | Cite as

467 On-Linedokter Vrijgesteld Van Omzetbelasting

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Huisartsen die on line diensten via internetsites aanbieden zijn vrijgesteld van BTW. Dit ten gevolge een besluit van de belastingdienst op 7 maart jl. waarbij is gesteld dat huisartsen die via internet hun diensten aanbieden vrijstelling hebben gekregen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations