Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 158–159 | Cite as

462 Ziekenhuis Benut Website Onvoldoende

Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

Uit een onderzoek van Capgemini onder 94 Nederlandse ziekenhuizen naar het ontwikkelstadium van hun website (de zogenoemde Webscan), blijkt dat ziekenhuizen de mogelijkheden van hun website onvoldoende benutten. Volgens het onderzoek is het droevig gesteld met de digitale communicatie tussen Nederlandse ziekenhuizen en hun patiënten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations