Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 151–152 | Cite as

452 Meting Kwaliteit Van Leven In Verzorgingshuis

Article
  • 36 Downloads

Samenvatting

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verkent de mogelijkheden om de beleving van bewoners in zorginstellingen in beeld te brengen. Dit om beter de kwaliteit in de instellingen te bepalen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations