Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 149–149 | Cite as

447 AVVV: Verpleegkundige Krijgt Spilfunctie Tussen Verschillende Zorgverleners

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

De Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden (AVVV) wil gespecialiseerde verpleegkundigen inzetten in een spilfunctie. Zij moeten de zorg van verschillende hulpverleners beter afstemmen op de zorgvraag van chronisch zieken. Daarvoor moeten wel de twijfels over deskundigheid van deze ‘nieuwe’ hulpverlener worden weggenomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations