Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 133–133 | Cite as

422 Voorbeeldproject In Zorg Moet Meer Navolging Krijgen

► Kwaliteitsbeleid ► Algemeen
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft in een signalerend rapport een aantal aanbevelingen gedaan die ertoe moeten leiden dat zorgvernieuwingen en best practices beter en sneller worden verspreid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations