Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 130–130 | Cite as

417 CAO Overleg Thuiszorg Afgezegd

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Het geplande CAO-overleg van 30 maart is door de LVT (Landelijk Vereniging Thuiszorg) afgezegd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations