Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 123–124 | Cite as

406 Genoeg Capaciteit Terminale Zorg In Nederland

Article
  • 11 Downloads

Samenvatting

Landelijk gezien is er nu genoeg capaciteit voor terminale zorg, maar regionaal bestaan er nog grote verschillen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations