Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 120–120 | Cite as

401 Hoogleraren In Oratie: Zorglogistiek Kan Veel Beter

Article
  • 37 Downloads

Samenvatting

Meer aandacht voor logistiek in de gezondheidzorg is noodzakelijk om klantgerichtheid, doelmatigheid en kwaliteit van zorgorganisaties te verbeteren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations