Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 109–109 | Cite as

386 Artikel Over Collectieve Sponsoring Gewijzigd

Article

Samenvatting

Artikel 12 van de Gedragscode geneesmiddelenreclame inzake collectieve sponsoring is per 1 april 2005 gewijzigd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations