Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 106–107 | Cite as

381 Meldcode Kindermishandeling Verplicht

Article
  • 35 Downloads

Samenvatting

Er moet een meldcode kindermishandeling komen voor alle beroepsbeoefenaren die in hun werk in contact komen met kinderen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Staatssecretaris Ross dat ze deze plicht wil vastleggen in de Wet op de jeugdzorg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations