Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 4, Issue 3, pp 92–93 | Cite as

365 Tijdelijke Verpleeghuiszorg In Ziekenhuis Werkt Goed

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Reactiveringsafdelingen in een ziekenhuis die functioneren onder verantwoordelijkheid van een verpleeghuis voorzien duidelijk in een behoefte, blijkt uit een evaluatie van het Bouwcollege. Het gaat wel om een tijdelijke oplossing.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations